Dr. Hajnis Gábor ügyvéd

“Ha a jog nem vonatkozik egyaránt mindenkire, akkor nem vonatkozik senkire”

1996 óta a jog szolgálatában

Jogi diplomámat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem 1996-ban. Ügyvédjelölti, majd 2002 évben letett jogi szakvizsgáimat követően ügyvédi munkám a Kelemen, Mészáros Sándor és Társai Ügyvédi Irodában kezdtem, majd 2003-ban alapítottam meg Ügyvédi Irodám.

Az Iroda – együttműködő partnerei segítségével – az alapítása óta eltelt majd közel 17 évben megszakítás nélkül nyújt átfogó szolgáltatást mind magánszemélyek, mind pedig a hazai kis-, közepes- és nagyvállalkozások számára az ingatlanjog, társasházak joga, cégjog, munkajog, családjog, öröklési jog, követeléskezelés, civil-, végrehajtási-, és a büntetőjog jog területein, tanácsadással, peren kívüli, perbeli képviselettel, okiratszerkesztéssel – magyar-, és angol nyelven egyaránt..

Szakterületek

Társasházak joga

Társasházi alapító okiratok, SZMSZ-ek készítése, társasházi közgyűlések előkészítése, levezetése, jegyzőkönyvvezetés, határozatok. Jogi tanácsadás, perbeli képviselet.

Ingatlan jog

Ingatlan adásvételi,- ajándékozási szerződés, csere,- és bérleti szerződések. Földhivatal és Gyámhatóság előtti képviselet. Ingatlan ügyletekkel kapcsolatos illeték és adójogi tanácsadás. Telekalakítás, telekegyesítés.

Társasági jog

Cégalapítás, változásbejegyzés, cég megszüntetése. Üzletrész átruházás, törzstőke leszállítás, emelés. Felszámolási eljárásban képviselet ellátása.

Öröklés jog

Öröklési -és halál esetére szóló ajándékozási szerződések szerkesztése,
képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perekben.

Családjog

Házasság, az élettársi kapcsolat felbontása során felmerülő jogi és gyermekjogi kérdések rendezése. Peren kívüli és perbeli képviselet.

Büntető jog

Teljes körű védelem mindazoknak, akik büntetőeljárásban érintettek. Sértett, terhelt (gyanúsított vagy vádlott, elítélt), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevő képviselete büntető ügyekben.

Civil szervezetek joga

Alapítványokkal, egyesületekkel, illetve egyéb civil szervezetekkel kapcsolatos jogi ügyletek lebonyolítása.

Árak

Árak meghatározása

Az árak meghatározása az ügyek egyedi jellegére tekintettel csak egyeztetést követően lehetséges. Az ügyvédi díjazás szabad megállapodás tárgya, melynek megállapításakor minden esetben figyelembe kell venni az ügy bonyolultságát, a ráfordított időt és energiát. Lehetőség van állandó illetve eseti megbízásra, óradíj, fix, illetve sikerdíjazás meghatározásra is a felek érdekei és igényei szerint.

Ügymenet

1

Előzetes egyeztetés

Az első találkozás előtt rövid, személyre szabott telefonos megbeszélés keretében általános jelleggel tájékoztatjuk egymást az ügyféllel kölcsönösen a tudnivalókról.

2

Személyes találkozó

Az első találkozáskor őszinte és nyílt megbeszélés során ügyfelünknek személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az ügy részleteiről, fázisairól, tennivalókról, valamint megállapodunk az ügyvédi díjazás mértékéről.

3

Végrehajtás

Okiratok, szerződések elkészítése, ügyvédi képviselet ellátása, jogi tanácsadás, perbeli képviselet magas szintű ellátása az adott ügy jellegének megfelelően

Telefon

Mobil: +36306229084

Levelezési cím

Budapest, 1136, Hollán E. u. 28

Kérem, küldjön üzenetet!